Deze site is best te zien in resolutie 1280x800 of hoger

Nieuws, aanmelden van nieuwe horecazaken of info over evenementen: mail via uitinstniklaas[@]yahoo.com


Colofon:


Productie en samenstelling: Guido de Munter - Cap4Waas


Info: uitinstniklaas@yahoo.com


Foto's: Cap4WaasCopyright en inhoud

Alle teksten, websiteontwerp en scripts op Uit in Sint-Niklaas zijn beschermd door auteursrecht. Kopiëren, vertalen of bewerken van de site Uit in Sint-Niklaas is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming. De vermelde gegevens zijn naar best vermogen verzameld. Sommige informatie kan verouderen. Zijn er onvolmaaktheden, of meldt de website achterhaalde of onjuiste gegevens, dan gebeurde dat buiten de wil van de samenstellers en kan dit geen recht geven op enigerlei schadevergoeding. Essentiële aanvullingen en correcties, kan men mailen naar Cap4Waas@yahoo.com of per brief sturen naar Felix Timmermanslaan 33 - B9111 Sint-Niklaas.


Informatie via externe links

Uit in Sint-Niklaas biedt links naar websites of webpagina's van derden. Daarop bevinden zich vaak ook links naar andere websites. Uit in Sint-Niklaas heeft geen toezicht over de inhoud van deze sites en kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Uit in Sint-Niklaas is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een bezoek van die sites.


Bescherming persoonlijke gegevens

Alle gegevens die U ons toevertrouwt, dienen enkel voor een zo correct en juist mogelijke vermelding op de website Uit in Sint-Niklaas.


Onze site, op uw website?

Het is toegestaan, zonder onze toestemming, een link naar Uit in Sint-Niklaas te plaatsen op uw website.


Schending van uw privacy

Indien U denkt dat Uit in Sint-Niklaas inbreuk pleegt op uw Privacy, gelieve dat onmiddellijk per e-mail te melden. Wij zullen het probleem onverwijld trachten op te lossen. Indien u meent dat Uit in Sint-Niklaas ongewild het portretrecht heeft geschonden, contacteer ons schriftelijk of per e-mail, zodat de situatie kan worden rechtgezet.


Verantwoordelijkheid

Uit in Sint-Niklaas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangeboden (gelinkte) sites van derden of de inhoud van promotie- of advertentiemateriaal op deze sites. Webverantwoordelijke Cap4Waas is evenmin aansprakelijk tegenover adverteerders of bedrijven/verenigingen waarvan deze website informatie verstrekt, voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website www.uitinstniklaas.be wegens technische problemen bij de eigen installatie of bij de host van de website.